Utlands-HUS och riksdagens tillkännagivande

Skriftlig fråga 2012/13:329 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 21 februari

Fråga

2012/13:329 Utlands-HUS och riksdagens tillkännagivande

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Jag hoppas och tror att finansministern inte ingår i en regering som tar lätt på riksdagens tillkännagivanden. I princip är ju ett tillkännagivande ett beslut som regeringen har att verkställa inom rimlig tid.

Riksdagen beslutade den 28 mars 2012 att ROT- och RUT-avdragen som används till svenska medborgares hus utomlands skulle avskaffas. Ärendet brådskar. I medierna beskrivs hur allt fler skaffar sig utländska sommarbostäder i stater som slarvat med skatteuttaget och därför kommit i ekonomisk kris. Stater som Cypern och Portugal är populära, liksom Malta. Det är viktigt att svenska skattemedel går till jobb i Sverige. Jag har inga uppgifter på att skattemedel från andra stater via någon motsvarighet till hushållstjänstavdraget (HUS-avdraget) utomlands strömmar in i Sverige. Fram till dess att så börjar ske måste utlands-HUS avskaffas. Jag har svårt att se exakt vad i unionslagstiftningen som skulle göra ett avskaffande av utlands-HUS omöjligt så länge övriga medlemsstater inte har avdrag motsvarande HUS-avdraget som vi i Sverige kan få nytta av. Vilka rättsfall från EU-domstolen kan man för övrigt hänvisa till? Jag uppmanar regeringen att slå till i budgeten för 2014 och avskaffa utlands-HUS från och med den 1 januari 2014.

När avser finansministern att ta initiativ till att verkställa riksdagens vilja och avskaffa utlands-HUS?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2013-02-21 Inlämnad: 2013-02-21 Besvarad: 2013-03-01 Svar anmält: 2013-03-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-01)