Utlämning av unionsmedborgare till tredjeland

Skriftlig fråga 2006/07:1524 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 3 augusti

Fråga

2006/07:1524 Utlämning av unionsmedborgare till tredjeland

av Bodil Ceballos (mp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Under försommaren arresterades en svensk kommunfullmäktigeledamot i Tyskland på grund av en internationell kroatisk arresteringsorder.

Mannen är naturaliserad svensk med ursprung i före detta Jugoslavien. Han kom som kvotflykting till Sverige och har dubbelt medborgarskap. Mannen, som ursprungligen är serb, är i Kroatien dömd mot sitt nekande för ett rån i ett land där det vid tidpunkten för rånet räckte med att vara serb för att bli misstänkt.

Mannen har i egenskap av kvotflykting bevisligen erkänts som flykting här i landet men riskerar nu att utlämnas till det land han flytt från. Oavsett om mannen är skyldig till rånet eller ej är det märkligt att myndigheterna i ett EU-land vill utvisa honom till det icke-EU-land mannen en gång beviljats skydd från när han dessutom nu är unionsmedborgare. Sveriges röst torde i detta fall väga tungt i diskussionerna med de tyska myndigheterna.

Med anledning av det redovisade exemplet vill jag fråga justitieministern om hon är beredd att ta några initiativ för att Sverige gentemot andra EU-länder ska kunna hävda att svenska medborgare inte ska utlämnas till länder de beviljats skydd från utan i stället återföras till Sverige för att här ta ställning till ärendenas fortsatta hantering.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-03 Besvarad: 2007-08-15 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-15)