utildningskvoter vid polisutbildningen

Skriftlig fråga 2000/01:1437 av Klockare, Lennart (s)

Klockare, Lennart (s)

den 20 juni

Fråga 2000/01:1437

av Lennart Klockare (s) till justitieminister Thomas Bodström om utildningskvoter vid polisutbildningen

Polismyndigheten i Tornedalen har fått vidkännas kraftiga nedskärningar av personalresurser under 1990-talet. Samtidigt har man svårt att rekrytera nya poliser allteftersom nuvarande personal pensioneras. Det påverkar polisens arbete negativt liksom människors tilltro till ordningsmakten, när polisen finns inte tillgänglig bl.a. beroende på de långa avstånden. En alltför stor del av arbetstiden går åt till att åka mellan olika insatser och uppdrag i stället för utredningsarbete.

Tornedalskommunerna har också tre officiella språk: svenska, finska och tornedalsfinska. Samarbetet med de finska grannkommunerna över gränsen utvecklas alltmer och gäller också polisarbetet. Därför är det viktigt att ungdomar från Tornedalen, som är flerspråkiga och väl känner till denna miljö, får möjlighet att utbilda sig till poliser och verka i Tornedalen.

Sökande från Tornedalen till polisutbildning bör ha en särskild utbildningskvot vid Polishögskolan i Umeå dels för att garantera personalrekrytering dels för att ta till vara deras språk- och kulturkompetens.

Jag vill fråga justitieministern om han avser att vidta åtgärder för att en utbildningskvot för sökande från Tornedalen finns vid Polishögskolan i Umeå.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-06-20 Besvarad: 2001-07-19 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-07-19)