uthyrningsföretag

Skriftlig fråga 1999/2000:1003 av Eriksson, Alf (s)

Eriksson, Alf (s)

den 24 maj

Fråga 1999/2000:1003

av Alf Eriksson (s) till statsrådet Mona Sahlin om uthyrningsföretag

Många företag anlitar i dag uthyrningsföretag för att klara bemanningen vid arbetstoppar och då behov finns av arbetskraft med speciell kompetens. Antalet anställda i uthyrningsföretag ökar kraftigt och verksamheten börjar få stor omfattning. I de flesta fall sker säkert verksamheten som lagstiftaren tänkt men det kommer alltfler signaler om missbruk. Det finns många exempel på att företagen minimerar sin fast anställda personal och att anställda från bemanningsföretag mer eller mindre kontinuerligt finns på arbetsplatsen och utför samma arbeten som den tillsvidareanställda personalen.

På en arbetsplats är nästan hälften av de arbetande, nära 50, från ett bemanningsföretag och detta förhållande ser ut att fortsätta lång tid framåt. Många har varit anställda på företaget tidigare men fått lämna med hänvisning till arbetsbrist. Det kan misstänkas att man från företagets sida kringgår lagen om anställningsskydd och sorterar personal. När verksamheten med bemanningsföretag får så stor omfattning omöjliggörs normal facklig verksamhet på arbetsplatsen. Kompetensutveckling läggs ned för den ordinarie personalen och lastas i slutändan över på samhället som får utbilda för bemanningsföretagen. Riksdagens arbetsmarknadsutskott har begärt en översyn av bemanningsbranschen och uthyrningsföretagen.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Mona Sahlin om ovanstående förhållanden kommer att behandlas i den utredning som arbetsmarknadsutskottet begärt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarad: 2000-05-31 Anmäld: 2000-06-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-31)