utgiftstakets effekter för biståndet

Skriftlig fråga 1998/99:588 av Schlaug, Birger (mp)

Schlaug, Birger (mp)
Fråga 1998/99:588 av Birger Schlaug (mp) till statsrådet Pierre Schori om utgiftstakets effekter för biståndet

den 28 april

 

Orkanen Mitch i Centralamerika förde för ett halvår sedan med sig att 26 000 människor dog eller försvann. Effekterna blev långsiktiga: miljoner människor fick sina hus förstörda, broar sveptes bort, jordbruksproduktionen förstördes för lång tid framöver.

Sverige utlovade 1,4 miljarder till återuppbyggnaden under en treårsperiod. Nu finns uppenbar risk att de löften som regeringen gett i fråga om stöd till återuppbyggnad inte kan uppfyllas fullt ut. Enskilda organisationer som i dag arbetar i området är oroade. En sådan är Diakonia. Signaler från Sida säger nu att utgiftstaket leder till att Sida enbart kan finansiera 30 % av de insatser som Diakonia planerat stödja under 1999. Detta får effekter som är olyckliga. De frågor som infinner sig är bl.a.: Vilka exakta effekter har det s.k. utgiftstaket i fråga om svenskt stöd till återuppbyggnaden? Vilka revideringar av de planer som funnits hos UD och Sida i fråga om bilateralt och multilateralt stöd blir nu följden av utgiftstaket? Vad exakt består löftet om 1,4 miljarder av och vilka utgiftsanslag skall belastas?

Min fråga till ministern är därför:

 

Avser biståndsministern ta initiativ för att lösa de problemställningar som uppstått av ett akut allt större hjälpbehov efter Mitch och Kosovo utan att neddragningar på andra långsiktiga och planerade projekt skall slå olidligt hårt?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-28 Anmäld: 1999-05-04 Besvarad: 1999-05-06
Svar på skriftlig fråga