Utförsäljning och hyressättning

Skriftlig fråga 2006/07:652 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 16 februari

Fråga

2006/07:652 Utförsäljning och hyressättning

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I de högerstyrda kommunerna planeras både försäljning av allmännyttiga bostäder och omvandling av allmännyttiga hus och områden till bostadsrättsföreningar.

Bruksvärdet är grundvalen för hyressättning. Hyrorna i det privata hyresrättsbeståndet sätts utifrån bruksvärdesjämförelse med motsvarande lägenhet i det allmännyttiga beståndet. Givetvis uppstår då problem om den allmännyttiga hyresrätten avvecklas eller krymper. Det blir svårare att göra jämförelser. Risken för så kallade marknadshyror där hyresgästen tvingas betala vad fastighetsägaren begär, oavsett lägenhetens bruksvärde, blir överhängande.

Min fråga är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möjliggöra bruksvärdesjämförelser i kommuner för att hålla nere hyresnivån, inte minst i det privata fastighetsbeståndet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-16 Anmäld: 2007-02-16 Besvarad: 2007-02-21 Svar anmält: 2007-02-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-21)