utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen

Skriftlig fråga 1998/99:806 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fagerström, Ann-Marie (s)
Fråga 1998/99:806 av Ann-Marie Fagerström (s) till näringsministern om utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen

den 20 juli

 

I en interpellation för en tid sedan svarade näringsministern på frågan hur regeringen tänker agera för att säkerställa att utförsäkringen från arbetslöshetsförsäkringen och övergång till socialbidrag inte kommer att ske, utan att arbetsmarknadspolitiska program kommer in i stället. Om jag tolkar svaret från näringsministern rätt så skall vi aldrig acceptera en utförsäkring. I nästa mening säger ministern att om vi däremot framöver ser utförsäkring på grund av brist på arbetsmarknadspolitiska medel så är det oacceptabelt. Detta är just vad man befarar.

I det län där jag kommer ifrån, dvs. Kalmar, har man flaggat för att detta problem kommer att uppstå redan till hösten. De medel som finns kommer i huvudsak att användas till utbildning, praktik i privata företag, starta eget, just till de åtgärder som direkt leder till jobb. Det blir i huvudsak de människor som i dag är i närheten av jobb som kommer i anspråk. De medel som blir över till den andra gruppen arbetslösa som vi har i dag blir mycket små.

Enligt arbetsförmedlingschefen på ett lokalkontor kommer med all sannolikhet flera av dessa människor att utförsäkras. Detta är inte ett problem allena för vårt län utan vad jag förstår gäller det i stort sett hela landet.

 

Kommer näringsministern att vidta några ytterligare åtgärder för att förhindra flera utförsäkringar efter de signaler som har framkommit efter svaret på den interpellation som jag syftar på?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-07-20 Anmäld: 1999-07-27 Besvarad: 1999-08-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga