utförsäkring från a-kassan

Skriftlig fråga 1998/99:496 av Bäck, Laila (s)

Bäck, Laila (s)
Fråga 1998/99:496 av Laila Bäck (s) till näringsministern om utförsäkring från a-kassan

den 24 mars

 

Den 1 januari försvann ALU (arbetslivsutveckling) som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det ersätts i stället med APR (arbetspraktik). Det har för en del arbetsförmedlingar inneburit en hel del problem. I Vansbro kommun har arbetsförmedlingen fått sina anslag minskade med 3 miljoner kronor för år 1999, det innebär att det finns utrymme i budgeten för bara fem stycken APR-platser varje månad. I det gamla systemet med ALU stod respektive a-kassa för ersättningen under tiden som den arbetslöse deltog i åtgärden. Vad gäller APR så är det arbetsförmedlingen som skall stå för ersättningen. Det här har inneburit att den 1 mars så blev en långtidsarbetslös man utförsäkrad från sin a-kassa. Arbetsförmedlingen har vidtagit alla tänkbara åtgärder, men på grund av de minskade medlen så räcker det inte till APR-platser för alla som behöver det.

Min fråga till näringsministern blir därför:

 

Vad avser näringsministern att vidta för åtgärder så att inte fler människor blir utförsäkrade från a-kssan?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-03-24 Besvarad: 1999-03-31 Anmäld: 1999-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga