Utförsäkrade och ekonomisk politik

Skriftlig fråga 2011/12:763 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 11 september

Fråga

2011/12:763 Utförsäkrade och ekonomisk politik

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I förra veckan redovisade Försäkringskassan nya fakta om den grupp som utförsäkrades helt under det första halvåret 2010. Siffrorna visar att redan innan första året passerat var hälften tillbaka i sjukförsäkringen samt att ett stort antal människor tycks ha försvunnit helt ur systemet.

Nära 25 procent av de utförsäkrade, runt 6 000 personer, återfinns 20 månader efter att de utförsäkrats i gruppen som Försäkringskassan kallar ”övriga”. Det är personer som efter utförsäkringen varken finns inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller hos Försäkringskassan.

Det går inte att ännu dra klara slutsatser om gruppens försörjning efter 20 månader, eftersom inkomstuppgifterna släpar efter. Men tittar man på hur det ser ut åtta månader efter utförsäkring saknar hela 22 procent av dessa ”övriga” helt förvärvsinkomst. För den gruppen återstår framför allt försörjning via anhöriga eller ekonomiskt bistånd via socialtjänsten.

Gruppen som försörjs av anhöriga växer mycket. Det har även Svenskt Näringsliv visat i den statistik de kallar ”utanför utanförskapet”. Sociologen Tapio Salonen har också visat att antalet som lever på anhöriga ökar kraftigt. Där hamnar en hel del av dem som utförsäkras.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i sin ekonomiska politik så att gruppen som försörjs av anhöriga kan minska?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-11 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)