Utflyttad trålgräns

Skriftlig fråga 2019/20:1352 av Elin Segerlind (V)

Elin Segerlind (V)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Situationen för det svenska lokala fisket är akut, inte bara i tider av pandemi utan detta är en situation som har pågått under lång tid. I dag är det svårt att överleva på de fångster som finns att tillgå vilket påverkar i det dagliga men också gör det svårt att skapa en föryngring inom fisket.

De små fångsterna längs kusterna har flera orsaker, men en av dem är att de stora delarna av fångsterna tas upp av de stora industritrålarna. Att stora delar av fångsterna tas upp av trålarna skapar flera olika problem, inte bara att bestånden inte kommer in för det lokala fisket utan också att bestånden inte tillåts leka och föröka sig. Det är på så sätt ett problem både för det lokala fisket och för den ekologiska balansen i våra hav.

Det här är en fråga som är angelägen för hela vår kust. Därför har flera aktörer som arbetar nära det lokala fisket och vattenvården lyft behovet av att flytta ut den så kallade trålgränsen från fyra sjömil till tolv sjömil. Det är en enkel åtgärd som snabbt skulle skapa positiva effekter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att verka för att flytta ut den svenska trålgränsen och därmed stärka det lokala fisket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-14 Överlämnad: 2020-05-14 Anmäld: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Sista svarsdatum: 2020-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga