Utflaggning och skatteupplägg

Skriftlig fråga 2012/13:300 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 8 februari

Fråga

2012/13:300 Utflaggning och skatteupplägg

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Regeringens och statsrådets ovilja att ta tag i tonnageskattefrågan förrän fem i tolv har lett till en förskräckande utveckling. SVT har rapporterat att fartyg i svensk trafik nu även börjar flytta anställda och båtar till billigare länder och sedan chartra in dem till Sverige. Bogserbåtsföretaget Svitzer i Göteborg har blivit Svitzer Färöarna. I det färöiska bolaget finns en vd på deltid samt sjömännens löneadministration, men ledningen i Sverige är intakt. Svitzer i Sverige hyr sjömännen från bolaget på Färöarna, och likadant gör man med båtarna. Skattemässigt uppges detta vara ett helt godkänt upplägg.

En del av den socialdemokratiska arbetslinjen är att behålla näringar, arbetstillfällen och skatteinkomster i Sverige. Vi vill motverka konstlade bolagskonstruktioner.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att motverka den här typen av bolagskonstruktioner och skatteupplägg som flyttar skatteinkomster, näringar och jobb utomlands?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-02-08 Anmäld: 2013-02-12 Besvarad: 2013-02-14 Svar anmält: 2013-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-14)