Utflaggning av svensk sjöfart

Skriftlig fråga 2011/12:694 av Jakobsson, Leif (S)

Jakobsson, Leif (S)

den 10 juli

Fråga

2011/12:694 Utflaggning av svensk sjöfart

av Leif Jakobsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Nu i juli blev 200 personer på fyra fartyg uppsagda av Malmöbaserade Finnlines Ship Management och ytterligare 100 varslas.

Fortfarande 2005 skedde enligt tidningsuppgifter en viss inflaggning till svensk sjöfart. Under den borgerliga regeringen har det gått brant utför och i dag återstår knappt 200 svenska fartyg. Regeringens oförmåga att lösa den så kallade tonnageskattefrågan har framhållits som en viktig bakgrund till att sjöfartsjobben försvunnit utomlands. Statsrådets företrädare, Åsa Torstensson (C), uttalade sig alldeles i slutet av sin statsrådstid till förmån för införandet av en tonnageskatt.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att hejda utflaggningen av svenska jobb och fartyg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-07-10 Besvarad: 2012-07-19 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-19)