Utfasning av farliga kemikalier i EU

Skriftlig fråga 2020/21:510 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Regeringen har meddelat att den ska gå vidare med förslaget om en skatt på vissa kemikalier i kläder och skor som tillverkas och säljs i Sverige. Förslaget har fått kritik från ett flertal remissinstanser.

Kemikalieinspektionen slår fast att skatten riskerar att ”hämma substitutionsarbetet, att byta ut farliga ämnen, eftersom det inte är möjligt att göra ett fullständigt avdrag för varor som inte innehåller de ämnen som omfattas av skatten”. Det innebär i klartext att skatten kan bli kontraproduktiv för arbetet med att fasa ut farliga ämnen.

Om regeringen vill göra riktig miljönytta borde den använda de verktyg som finns internationellt för att fasa ut farliga kemikalier. I dagsläget kan störst nytta förmodligen göras på europeisk nivå. EU har genom Reachförordningen världens mest ambitiösa kemikalielagstiftning. EU är också världens största ekonomi och kan påverka globala standarder och ställa miljökrav i förhandlingar om frihandelsavtal.

Tillfället för regeringen att driva frågan på EU-nivå kan inte bli bättre. Den nya EU-kommissionen har genom Green Deal lanserat EU:s mest omfattande miljöprogram någonsin. I princip all miljölagstiftning inklusive kemikalielagstiftningen ska ses över under mandatperioden. Dessutom ska en helt ny strategi för textilindustrins omställning tas fram.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att fasa ut farliga kemikalier på EU-nivå, och ser ministern några brister i EU:s kemikalielagstiftning som motiverar att regeringen inför en nationell skatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-16 Överlämnad: 2020-11-16 Anmäld: 2020-11-17 Sista svarsdatum: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga