utfärdande av ID-handlingar

Skriftlig fråga 2001/02:1426 av Artin, Murad (v)

Artin, Murad (v)

den 17 juli

Fråga 2001/02:1426

av Murad Artin (v) till näringsminister Björn Rosengren om utfärdande av ID-handlingar

Posten i Örebro behandlar utländska medborgare olika. I flera fall har posten inte godkänt ID-handlingar trots uppvisande av handlingar från olika myndigheter.

I många fall har utländska medborgare som saknar hemlandspass eller pass utfärdat av Migrationsverket vägrats att söka ID-kort trots uppvisande av handlingar som personbevis från skattemyndigheten och permanent uppehållstillstånd (PUT) från Migrationsverket.

Många av dessa utländska medborgare är flyktingar som inte kan söka hemlandspass. Flyktingar kan söka ett främlingspass eller resedokument från Migrationsverket vilket tar minst 4@6 månader.

De postkontor som finns i landet gör godtyckliga bedömningar när det gäller ärenden som beskrivs ovan. Vissa kontor godkänner handlingarna och andra inte. Det finns inget lagstöd för postens agerande vilket sätter den enskilde utan rättssäkerheten och utanför samhället i övrigt. Genom postens agerande kan dessa utländska medborgare inte uträtta sina ärenden t.ex. på posten, banken m.m.

Jag vill därför ställa följande fråga till näringsminister Björn Rosengren:

Vad avser ministern göra för att underlätta för flyktingar som saknar hemlandspass eller främlingspass att få ID-kort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-17 Besvarad: 2002-08-15 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-15)