Utfallet av regeringens satsning på Socialstyrelsen

Skriftlig fråga 2016/17:991 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Samtidigt som det behövs nya läkare i Sverige går många som har fått sin läkarutbildning utomlands utan jobb. Socialstyrelsen ansvarar för att pröva och utfärda legitimationer för personal inom olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Regeringen och statsrådet Gabriel Wikström säger ofta att de har vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Bland annat hänvisar regeringen ofta till att man har ökat Socialstyrelsens resurser för validering av utländska sjukvårdsutbildningar, men målet om att halvera handläggningstiden 2015 nåddes aldrig. År 2016 skulle ytterligare pengar gå till satsningen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Gabriel Wikström:

 

Kan regeringen och statsrådet redovisa utfallet av satsningen, det vill säga hur mycket effektivare Socialstyrelsen har blivit och hur många fler som har validerats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-02 Överlämnad: 2017-03-03 Anmäld: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-15 Sista svarsdatum: 2017-03-15
Svar på skriftlig fråga