uteblivna pensionsersättningar

Skriftlig fråga 1998/99:61 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)
Fråga 1998/99:61 av Michael Hagberg (s) till justitieministern om uteblivna pensionsersättningar

den 11 november

Personer som deltar i kliniska prövningar får viss ersättning för deltagandet. Denna ersättning får i enlighet med de etiska principer som gäller för forskning på människa inte vara särskilt hög men kan ändå nå en nivå som gör att skattemyndigheten betraktar den som skattepliktig. Arbetsgivaravgift skall erläggas trots att försökspersonen inte är anställd och inte får vara det enligt gällande internationella principer. Den kost som ges under ett försök är en del av den intervention som ett försök innebär. Det för med sig att försökspersonen får äta mat som den inte normalt skulle äta. Trots detta betraktas den som en förmån som skall beskattas. Skattemyndigheternas agerande när det gäller forskning på människa är nu på väg att leda till att sådan forskning flyttar utomlands där förutsättningarna är mer gynnsamma.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Är regeringen beredd att göra en översyn av principerna för beskattning av ersättning till personer som ingår i forskningsprojekt?

 

den 11 november

den 11 november

Jag har fått information från förtroendevalda nämndemän i tingsrätt/länsrätt att det ej betalas in något till det framtida pensionssystemet på den ersättning som de förtroendevalda erhåller i förlorad arbetsinkomst.

Vi har nyligen fått ett ersättningssystem som underlättar att rekrytera nämndemän som är yrkesverksamma, det vore nu olyckligt om de nu förlorar framtida pensionsersättningar.

Avser justitieministern att vidta åtgärder så att uteblivna pensionsersättningar inte lägger hinder i vägen för yrkesverksamma att bli nämndemän i tingsrätten/länsrätten?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-11 Anmäld: 1998-11-16 Besvarad: 1998-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga