Uteblivna försvarssatsningar i Kallinge

Skriftlig fråga 2012/13:117 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 15 november

Fråga

2012/13:117 Uteblivna försvarssatsningar i Kallinge

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Blekinge flygflottilj F 17 i Kallinge är i behov av upprustning. Det handlar bland annat om nya hangarer, landningsbanor, olika hangarplattor och en drivmedelsanläggning. Det nuvarande flygledartornet är byggt 1962. Med 50 år på nacken är tornet i fysiskt dåligt skick och den tekniska utrustningen omodern.

Beslutet att investera i Kallinge för utökad helikopterverksamhet togs i december 2003 i samband med att försvarsbeslutet 2004 klubbades igenom. Mot bakgrund av detta beslut är ett miljötillstånd för verksamheten utarbetat och beviljat, helikoptrar anskaffade och under leverans samt personal utbildad. Projektering och tillfälliga åtgärder i Kallinge är i princip helt klara och har kostat över 20 miljoner kronor. Snart börjar Hkp 14 placeras ut på Kallinge, och om inga beslut tas i närtid lär helikoptrar för mångmiljonbelopp bli stående ute.

Byggtiden för en hangar i Kallinge, från spadtag till att verksamheten kan påbörjas, beräknas vara två och ett halvt till tre år. Påbörjas denna byggnation nu är hangaren tillgänglig tidigast vid årsskiftet 2014/15.

En utbyggnad i Kallinge är inte enbart en lokal och regional fråga utan en fråga som har stor betydelse för hela Sveriges försvarsförmåga. Därför krävs nu ett snabbt beslut om investering i flottiljen från regeringen för att kunna starta arbetet.

Jag vill således påminna om att ett beslut togs i riksdagen för över åtta år sedan. Därför är min fråga till försvarsminister Enström:

Vad är det som behöver beredas ytterligare och på vilka grunder? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-15 Anmäld: 2012-11-15 Svar anmält: 2012-11-22 Besvarad: 2012-11-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-22)