Utebliven psykiatrireform

Skriftlig fråga 2007/08:13 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 25 september

Fråga

2007/08:13 Utebliven psykiatrireform

av Désirée Liljevall (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Psykiatrin är i stort behov av resursförstärkning. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte Psykiatriutredning 2003 under Anders Miltons ledning för att se över hela den psykiatriska vården. Den dåvarande borgerliga oppositionen ansåg att det krävdes snabba åtgärder för att förbättra vården för de psykiskt sjuka.

Utredningen blev klar i november 2006, men fortfarande saknar vi förslag till en psykiatrireform. Vi vet inte hur angelägen regeringen anser att frågan är, vad en större psykiatrisatsning ska kosta eller när den kommer. Inga förslag fanns i budgeten för 2008, som nyligen presenterades. Regeringen forcerar fram skattesänkningar för höginkomsttagarna, men drar psykiatrisatsningen i långbänk.

Jag vill fråga socialministern om han avser att verka för att en psykiatrireform genomförs.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-25 Anmäld: 2007-09-25 Besvarad: 2007-10-03 Svar anmält: 2007-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-03)