Utebliven proposition om statens stöd till trossamfund

Skriftlig fråga 2020/21:104 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Under våren skulle regeringen ha lämnat en proposition till riksdagen som skulle reglera statens stöd till trossamfunden med nya demokratikriterier. Kriterierna för stöd skulle skärpas.

Propositionen var utlovad till maj i år men sköts upp till hösten på grund av covid-19.

Men nu finns propositionen inte heller med på höstens förteckning över planerade propositioner, vilket gör att dagens svagare reglering kommer att kvarstå.

Av denna anledning vill jag ställa följande fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Av vilka skäl har propositionen strukits från höstens lista?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-09-24 Överlämnad: 2020-09-25 Anmäld: 2020-09-29 Svarsdatum: 2020-10-07 Sista svarsdatum: 2020-10-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga