Utbyte av 200-kilovolts luftledning genom Östergötland

Skriftlig fråga 2011/12:648 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 11 juni

Fråga

2011/12:648 Utbyte av 200-kilovolts luftledning genom Östergötland

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Svenska Kraftnät har fattat beslut om utbyte av en 200-kilovolts luftledning genom stora delar av landet, detta för att förstärka möjligheten att få en bättre kraftförsörjning.

I västra delen av Östergötland har man föreslagit att den nya ledningen ska vara luftburen på samma sätt som den ledning man ersätter.

Beslutet har överklagats av berörda markägare som kräver att den nya ledningen grävs ned.

Såväl berörda kommuner – Motala, Ödeshög, Boxholm och Mjölby – som länsstyrelsen har i sina yttranden till Svenska Kraftnät inför beslutsprövningen förordat en nedgrävd likströmsledning, vilket dess värre Svenska Kraftnät inte beaktat.

Det är nu regeringen som kommer att få avgöra frågan om luftledning eller nedgrävd likströmsledning.

Min fråga till ansvarigt statsråd är:

Utifrån vilket ställningstagande kommer statsrådet att verka för att regeringen avgör ärendet – är det enkom på ekonomiska kalkyler, eller kommer andra avväganden att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-06-11 Anmäld: 2012-06-11 Besvarad: 2012-06-20 Svar anmält: 2012-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-20)