utbyggnaden av riksväg 55

Skriftlig fråga 2002/03:5 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 2 oktober

Fråga 2002/03:5

av Michael Hagberg (s) till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av riksväg 55

Utvecklingen i Sörmland är starkt beroende av en väl fungerande infrastruktur. Vi behöver bra och väl utbyggda kommunikationer för att attrahera företag och människor att flytta till våra kommuner. Infrastrukturpropositionen och Stockholmsberedningens förslag har varit positiva för Sörmlands del. Därför är det djupt oroande då jag nås av uppgifter att Vägverket i sin planering för de kommande åren inte har med en utbyggnad av riksväg 55. Väg 55 är av stor betydelse för utvecklingen i Katrineholm, Vingåker, Flen och för östra Sörmland. Utvecklingen i Mellansverige hänger samman med infrastrukturen i de omkringliggande länen, vilket också Stockholmsberedningen förtjänstfullt pekat på.

I regeringsförklaringen i går, som Göran Persson redovisat för riksdagen, pekar han också på Stockholmsberedningens betydelse för utvecklingen i de här frågorna. Detta gäller naturligtvis även för mellersta Sörmland och förbättringarna på riksväg 55 och östra förbifarten vid Katrineholm.

Jag vill därför fråga näringsministern på vilket sätt han avser se till att regeringens intentioner fullföljs.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2002-10-02 Anmäld: 2002-10-08 Besvarad: 2002-10-15 Svar anmält: 2002-10-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-10-15)