Utbyggnaden av E 6

Skriftlig fråga 2005/06:1264 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 22 mars

Fråga 2005/06:1264 av Lars Tysklind (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Utbyggnaden av E 6

Enligt Vägverket kan full utbyggnad av E 6 genom Bohuslän klaras till 2009@2010 enligt de utfästelser som statsrådet tidigare gjort.

Det finns dock två problemställningar som är bekymmersamma. Dels föreslås att resterande delar av motorvägsutbyggnaden, av ekonomiska skäl, sker med en vägbredd på 18,5 meter i stället för 21 meter som planerats tidigare, dels blir vägavsnittet förbi världsarvet i Tanums kommun ytterligare försenat till 2010@2011.

Minskad vägbredd innebär att det endast blir en smal mittremsa med vajerräcke. I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att E 6 är en väg med mycket tung trafik, där en stor del av Norges utrikeshandel går. Den tunga trafiken kommer med största sannolikhet att öka ytterligare och trafiksäkerheten gör det viktigt att bygga rätt från början, varför lösningen med smal mittremsa och vajerräcke får anses tvivelaktig.

Vad gäller utbyggnaden förbi världsarvet har planeringen verkligen hamnat i långbänk och det är nu av stor vikt att det blir beslut i frågan snarast för att undvika ytterligare förseningar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att maximal trafiksäkerhet uppnås och ytterligare förseningar undviks vid full utbyggnad av E 6 till motorväg genom hela Bohuslän?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-22 Anmäld: 2006-03-22 Besvarad: 2006-03-29 Svar anmält: 2006-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-29)