Utbyggnaden av E22

Skriftlig fråga 2017/18:1188 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Enligt beslutad plan ska en utbyggnad av E22 genom Lund vara klar redan 2021. I dagarna har Miljöpartiet nu gått ut och krävt att pengar omfördelas från utbyggnaden av E22 till finansiering av höghastighetståg. Det skulle innebära att utbyggnaden av trafikplats Ideon inte blir av.

En majoritet av partierna i Lund och även Länsstyrelsen är överens om att det behövs nya trafiklösningar och att en utbyggnad av avfarten Ideon är nödvändig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

Avser statsrådet att gå Miljöpartiet till mötes och ta bort en nödvändig satsning från planen om utbyggnad av E22?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-16 Överlämnad: 2018-04-17 Anmäld: 2018-04-18 Svarsdatum: 2018-04-25 Sista svarsdatum: 2018-04-25
Svar på skriftlig fråga