Utbyggnad av vågkraft

Skriftlig fråga 2009/10:93 av Bråkenhielm, Catharina (s)

Bråkenhielm, Catharina (s)

den 15 oktober

Fråga

2009/10:93 Utbyggnad av vågkraft

av Catharina Bråkenhielm (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I förordning 2007:1153 med instruktion för Statens energimyndighet står det skrivet att myndigheten ska samordna arbetet med omställningen av energisystemet och verka för en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft.

Det kan noteras att vindkraften redan har kommit långt när det gäller den kommersiella forskningen och utvecklingen. Det finns därför goda argument för att i arbetet med att ställa om Sveriges energisystem inte bara fokusera på vindkraftens möjligheter, utan också se på andra energikällor, exempelvis vågkraft.

I dag finns en pilotanläggning för vågkraft i havet mellan Lysekil och Kungshamn. Projektet är ett samarbete mellan företaget Seabased och energikoncernen Fortum. Seabased planerar på sikt för en storskalig kommersiell vågkraftpark, med uppåt 500 aggregat i området. Kraftföretaget Fortum har förklarat sig intresserat av att gå in i projektet men menar att en medfinansiering är nödvändig. En ansökan om bidrag från Energimyndigheten är därför inlämnad och myndigheten avser att fatta beslut i ärendet under hösten.

Om projektet skulle förverkligas i sin helhet kommer en ny fabrik för serietillverkning av vågkraftsaggregat att byggas i Lysekil. Antalet arbetstillfällen på orten skulle därmed öka dramatiskt samtidigt som Sverige får en exportprodukt med stor framtidspotential. 

Med anledning av detta vill jag fråga vilka initiativ ministern är redo att ta för att stimulera utbyggnaden av vågkraft i vårt land.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-15 Anmäld: 2009-10-15 Besvarad: 2009-10-21 Svar anmält: 2009-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-21)