Utbyggnad av ny 400 kV-ledning mellan Skogsäter och Stenkullen

Skriftlig fråga 2013/14:445 av Hellman, Jörgen (S)

Hellman, Jörgen (S)

den 24 februari

Fråga

2013/14:445 Utbyggnad av ny 400 kV-ledning mellan Skogsäter och Stenkullen

av Jörgen Hellman (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Stamnätet i Västsverige behöver av olika skäl förstärkas för att klara framtidens energiförsörjning i regionen. Det planeras bland annat för ytterligare en 400 kV-ledning mellan Skogsäter och Stenkullen.

Svenska kraftnät bedriver nu ett utredningsarbete för att finna en lämplig ledningssträckning mellan stationerna Skogsäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun. Utan ledningen kan det regionala nätet komma att överbelastas, och ledningen är även nödvändig för att kunna förnya de gamla ledningar som finns i området.

Det som inte är lika tydligt är ansvaret för att göra så kallade samhällsekonomiska kalkyler som är vanliga när det gäller andra infrastrukturprojekt som vägar och järnvägar.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Svenska kraftnät även ska se på samhällsekonomin och inte bara kostnaden samt möjligheter för att gräva ned ledningar i tätbebyggda områden när man planerar för kommande kraftledningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-24 Anmäld: 2014-02-25 Besvarad: 2014-03-05 Svar anmält: 2014-03-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-05)