Utbyggnad av landström till fartyg

Skriftlig fråga 2007/08:534 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 21 december

Fråga

2007/08:534 Utbyggnad av landström till fartyg

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

EU-kommissionen har redan i maj 2006 rekommenderat medlemsstaterna att installera landström till fartyg som ligger vid kaj i hamn, särskilt i hamnar där luftkvalitetsvärdena överskrids eller där allmänheten klagar över buller, särskilt vid kajer i närheten av bostadsområden.

Genom sjöfartens effekter på miljön så förväntas koldioxidutsläpp bara i Göteborg att öka med 23 procent till 2020 – jämfört med 1990 – om inget görs. En mycket kraftfull åtgärd för att få ned emissionerna och utsläppen av koldioxid är just att bygga ut möjligheten till landström.

Stena Line och Göteborgs hamn har under flera år verkat för detta. EU-kommissionen har nyligen nominerat de redan gjorda insatserna i Göteborgs hamn för Sustainable Energy Award.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att utveckla landström ytterligare och sprida det goda exemplet till samtliga svenska hamnar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2007-12-21 Inlämnad: 2007-12-21 Besvarad: 2008-01-14 Svar anmält: 2008-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-14)