Utbyggnad av E 20

Skriftlig fråga 2005/06:2027 av Widegren, Cecilia (m)

Widegren, Cecilia (m)

den 16 augusti

Fråga 2005/06:2027 av Cecilia Widegren (m) till statsminister Göran Persson (s)

Utbyggnad av E 20

Eftersom statsministern har tagit sig till Skaraborg för att starta bygget av sträckan mellan Lundsbrunn och Holmestad skulle dåligt informerade människor kunna tro att Skaraborg och E 20 varit viktiga för statsministern. Men för skaraborgarna kan han inte dölja tolv års snåla väganslag, olyckor och förlorade investeringar genom att dyka upp en månad före valet för en invigning, som dessutom Götene kommun ordnat eftersom man förskotterat pengar för vägbygget. Det finns varken hos Vägverket eller hos (s)-regeringen några konkreta planer på en fortsättning av motorväg genom Skaraborg. En mil är långtifrån tillräckligt för Skaraborg @ det återstår 17 mil!

Vägen måste byggas ut genom hela Skaraborg från Gullspång till Essunga och vidare ned till Göteborg. En satsning på vägen skulle enligt en rapport från Västsvenska Handelskammaren ge 1 700 nya arbetstillfällen under de kommande åren.

E 20 är fortfarande farlig, långsam och tättrafikerad. Den bristfälliga standarden på vägen har lett till att företag flyttat investeringar till andra delar av landet. Investeringar för ett hundratal miljoner kronor har gått förlorade och därmed många arbetstillfällen. Regeringen har gett Vägverket snåla anslag, som gör att E 20 på flera sträckor bara blir en så kallad 2+1-väg med vajerräcken. Vajerväg tvingar flera hundra jobb att flytta från bland annat Vara, och Skaraborgs livsmedelsindustri har många långsamgående fordon som kommer att hindra trafiken.

Vad avser statsministern att göra för att Vägverkets otillräckliga anslag inte ska hindra en fortsatt utbyggnad av E 20 till en säker och arbetsskapande fyrfilig väg genom hela Skaraborg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-16 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)