Utbyggnad av delsträckor av E45

Skriftlig fråga 2009/10:956 av Jonsson, Peter (s)

Jonsson, Peter (s)

den 5 juli

Fråga

2009/10:956 Utbyggnad av delsträckor av E45

av Peter Jonsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Regeringen har gett löftet om en utbyggnad av E45 till motorvägsstandard mellan Göteborg och Trollhättan.

Nu har det dock visat sig att man med en utbyggnad av E45 inte menar hela sträckan utan enbart delar av vägen. Hela projektet Bana väg i väst omfattar såväl E45 som dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan. Projektet var en tung del som den förra regeringen beslutade om.

Den nuvarande regeringen säger sig göra den största infrastruktursatsningen någonsin men det saknas tydligen finansiering till att bygga en ny bro vid Torpa och en trafikplats vid Göta. Detta innebär att E45 kommer att få rejäla flaskhalsar vid dessa områden samtidigt som man riskerar att hindra den regionala tillväxten i området.

Min fråga till statsrådet är därför vilka initiativ hon tänker ta för att förhindra att tillväxten i området halkar efter på grund av att utlovade infrastrukturprojekt uteblir.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-07-05 Anmäld: 2010-07-23 Besvarad: 2010-08-05 Svar anmält: 2010-08-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-05)