Utbyggnad av bredband i Sollefteå

Skriftlig fråga 2012/13:459 av Sonidsson, Eva (S)

Sonidsson, Eva (S)

den 23 april

Fråga

2012/13:459 Utbyggnad av bredband i Sollefteå

av Eva Sonidsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Sollefteå kommun har stora planer för att bygga ut bredband via fiberteknik på landsbygden i kommunen. Detta är angeläget både för att öka tillväxten i kommunen och för att invånarna ska ha tillgång till modern teknik och alla de möjligheter tekniken innebär i form av service och tjänster.

I september 2012 tilldelade Tillväxtverket kommunen 15 miljoner kronor till att kunna fullfölja planerna om utbyggnad av bredband. Kommunen skulle satsa lika mycket själv. Men redan ett par månader efter beslutet började Tillväxtverket tveka och har nu formellt sagt nej till anslaget.

Detta är ett allvarligt bakslag för ambitionerna att bygga ut modern infrastruktur i Sollefteå. Det är också ett ohållbart agerande från en statlig myndighets sida att ta tillbaka givna löften som har utgjort grunden för kommunens planering.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den planerade utbyggnaden av bredband på landsbygden i Sollefteå ska kunna fullföljas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-23 Anmäld: 2013-04-23 Besvarad: 2013-05-02 Svar anmält: 2013-05-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-02)