Utbyggd mellanlagring av kärnbränsleavfall

Skriftlig fråga 2008/09:586 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 9 februari

Fråga

2008/09:586 Utbyggd mellanlagring av kärnbränsleavfall

av Ameer Sachet (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Efter fem års användning i kärnkraftsreaktorn är kärnbränslet förbrukat. Det är då mycket radioaktivt och varmt och placeras därför i vattenbassänger som strålskärmar och kyler. Efter cirka ett år flyttas det till ett centralt mellanlager på Simpevarpshalvön i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk.

I SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle, även kallat Clab, lagras kärnbränslet i två förvaringsutrymmen 30 meter ned i berget. I dag mellanlagras närmare 5 000 ton använt kärnbränsle i anläggningen. Det sker under ständig övervakning och kontroll. Anläggningen har under 2000-talet byggts ut och har i dag en kapacitet på sammanlagt 8 000 ton.

Avser statsrådet att ta initiativ till att bygga ut mellanlagringen av kärnbränsleavfall för att hantera den utökade mängd avfall utbyggnaden av kärnkraften innebär?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-09 Anmäld: 2009-02-10 Besvarad: 2009-02-18 Svar anmält: 2009-02-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-18)