Utbildningsplikt för nyanlända

Skriftlig fråga 2017/18:1612 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

 

I Ekot i SR den 13 augusti avslöjas att den utbildningsplikt för nyanlända som regeringen införde vid årsskiftet har fått en minst sagt trög start. Hittills i år har knappt 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt men endast 90 av dem har påbörjat studier. Det betyder att om det fortsätter i samma takt kommer det att ta 61 år innan alla dessa 5 000 har genomgått utbildning enligt utbildningsplikten. Det kan liknas vid ett haveri för en av regeringens viktigaste åtgärder när det gäller att få fler utrikesfödda i jobb.

SR skriver följande på sin webbplats:

Utbildningsplikten innebär att nyanlända som saknar en gymnasieutbildning och som på grund av sin korta utbildning inte bedöms kunna komma i arbete under sin tid i Arbetsförmedlingens etableringsprogram kan anvisas att söka och påbörja studier. Den som inte följer anvisningen kan få sin etableringsersättning indragen. Utbildningsplikten infördes vid årsskiftet och i juni bedömde Arbetsförmedlingen att knappt 5 500 personer omfattades, men bara 90 av dem har påbörjat studier.

Det är anmärkningsvärt att så många utrikesfödda väljer att inte delta i studier enligt utbildningsplikten. Jag vill därför fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson följande:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att få fler utrikesfödda att delta i studier enligt utbildningsplikten och förbättra utfallet av denna insats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-13 Överlämnad: 2018-08-14 Besvarad: 2018-08-28 Sista svarsdatum: 2018-08-28 Anmäld: 2018-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga