Utbildningsministerns möte med läromedelsföretagen

Skriftlig fråga 2014/15:167 av Aron Modig (KD)

Aron Modig (KD)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Dagens Nyheter (den 15 januari 2015) har gjort en granskning av läromedel i historia för högstadiet i syfte att undersöka könsfördelningen av i böckerna namngivna män och kvinnor. Undersökningen visade på att kvinnor i genomsnitt utgjorde 13 procent av alla namngivna personer.

Nu har utbildningsministern vad jag förstår kallat till sig läromedelsproducenterna och läromedelsförfattarnas förbund för ett möte om skolans historieböcker. Till DN (den 16 januari 2015) säger Gustav Fridolin angående mötet att han vill höra vilka planer de har för att förbättra situationen.

Det får antas att en förbättrad situation i sammanhanget är detsamma som att en större andel av de personer som nämns i läromedlen ska vara kvinnor.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Vilket ställningstagande har ministern gjort i fråga om vilken procentandel kvinnor av de namngivna personerna i en historiebok för årskurserna 7–9 som utgör en för ministern och regeringen acceptabel nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-16 Överlämnad: 2015-01-19 Anmäld: 2015-01-20 Svarsdatum: 2015-01-28 Sista svarsdatum: 2015-01-28
Svar på skriftlig fråga