utbildningsinsatser för Dalsland

Skriftlig fråga 2001/02:1630 av Jonsson, Elver (fp)

Jonsson, Elver (fp)

den 13 september

Fråga 2001/02:1630

av Elver Jonsson (fp) till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsinsatser för Dalsland

God utbildning och kvalificerad yrkes- och fortbildning är avgörande för samhällsutveckling och välstånd. För att klara höga krav som ställs i det moderna samhället får inte en satsning försummas då yrkesrollerna förändras. Nu slår urbaniseringsvågen särskilt hårt mot områden med en ensidig eller åldrig industriverksamhet. I sådana områden är också benägenheten till förnyelse och innovationer svagare. Kombineras det dessutom med ägarskap i företagen på annat håll försvagar det ytterligare positionen för sådana samhällen att överleva. För Dalsland och dess fem kommuner är dessa brister påtagliga. Senaste årens och månadernas många företagsnedläggelser vittnar om det. Därför är det dubbelt angeläget att en satsning på utbildning i landskapet kan ske. I t.ex. Dals-Eds kommun har man under två år sökt att få kvalificerad yrkesutbildning (KY). Trots statsmaktens uttalade välvilja att satsa på landskapet har det blivit avslag. Detta trots att man haft en mycket kvalificerad förberedelse på den kurs inom turistnäringen och entreprenörskap som förberetts. Kursen kommer dessutom att ske i nära samarbete med högskolan i Karlstad. Det vore angeläget att regeringen tidigt gav ett besked att man är beredd att låta sådana kurser komma till stånd som ett led i Dalslands möjligheter att överleva med ett stabilt underlag för ett näringsliv som kan växa och ge nya arbetsplatser. Med anledning av det anförda vill jag fråga utbildningsministern:

Avser statsrådet att vidta åtgärder som säkrar kurser i kvalificerad yrkesutbildning, allmän fortbildning som förnyar och lyfter kunskapsnivån i arbetskraften, och därmed stärker landskapets konkurrenskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-13 Besvarad: 2002-09-27 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-27)