Utbildnings lönsamhet

Skriftlig fråga 2017/18:1373 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

De senaste åren har det rapporterats om att högre utbildning lönar sig dåligt. Saco har presenterat uppgifter som visar att bland annat grundskollärare, förskollärare och sjuksköterskor förlorar på att gå sin utbildning jämfört med om de i stället börjat jobba direkt efter gymnasiet.

Efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer knappast att avta i första taget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att högre utbildning ska löna sig bättre än vad det gör i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Överlämnad: 2018-05-29 Anmäld: 2018-05-30 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07
Svar på skriftlig fråga