Utbildningen av rektorer

Skriftlig fråga 2007/08:131 av Gerdau, Mats (m)

Gerdau, Mats (m)

den 22 oktober

Fråga

2007/08:131 Utbildningen av rektorer

av Mats Gerdau (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Ledarskapet är av avgörande betydelse för skolans resultat. Forskningen om framgångsrika skolor visar att det kanske rent av är den allra viktigaste faktorn. Trots detta drog den förra socialdemokratiska regeringen ned på utbildningen av rektorer, den var kraftigt underdimensionerad. I dag är det lång kö till rektorsutbildningen. Hälften av landets rektorer inte gått utbildningen och de biträdande rektorerna finns inte med alls.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2007 att anslagen för rektorsutbildningen skulle fördubblas 2008, från dagens 50 miljoner kronor till 100 miljoner, i syfte att kraftfullt öka antalet platser. Det är en utmärkt satsning och regeringen återkommer med detta i årets budgetproposition. Myndigheten för skolutveckling, som svarar för rektorsutbildningen, planerar dock hittills endast för att driva utbildning för 36 miljoner kronor 2008. Det innebär att det blir ett ytterst begränsat intag till rektorsutbildningen i januari, men inget under resten av året. Köerna till utbildningen skulle därmed öka ytterligare, trots att nya pengar anslås. Intresset att gå rektorsutbildningen är fortsatt stort, högskolorna skulle kunna ta emot mer än dubbelt så många som man nu planerar för, om man bara fick.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utbildningsministern följande:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att säkerställa att antalet platser på rektorsutbildningen ökar 2008 jämfört med 2007?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-22 Anmäld: 2007-10-23 Besvarad: 2007-10-30 Svar anmält: 2007-10-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-30)