Utbildning om hållbar utveckling i skolan

Skriftlig fråga 2008/09:621 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 13 februari

Fråga

2008/09:621 Utbildning om hållbar utveckling i skolan

av Peter Hultqvist (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

I samband med översyn av läroplan, skollag och förslag till ny lärarutbildning så är arbetet med hållbar utveckling av stor betydelse. Från FN:s sida har man tydligt markerat utbildningens roll för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i världen.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att i läroplaner, skollag samt lärarutbildning markera skolans viktiga roll i arbetet för ett hållbart samhälle i enlighet med FN:s formulering och krav?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-13 Anmäld: 2009-02-13 Besvarad: 2009-02-18 Svar anmält: 2009-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-18)