Utbildning i stället för varsel

Skriftlig fråga 2008/09:372 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 10 december

Fråga

2008/09:372 Utbildning i stället för varsel

av Fredrik Lundh (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Allt fler personer i Sverige riskerar att förlora sitt arbete och därför är företag beroende av kraftfulla åtgärder från regeringens sida för att kunna hålla sysselsättningen i gång. En del, främst mindre företag, vill kunna behålla sin personal även om orderböckerna börjar vara tomma. De vill ta ansvaret för sin personal och slippa säga upp den. De är beredda att använda lågkonjunkturen till att höja kompetensen hos sina anställda för att gå stärkt ur krisen när konjunkturen väl vänder.

Regeringens så kallade stimulanspaket har ingenting att erbjuda för dessa företag. De ska klara sig själva och har de inte pengar att satsa på personalen är det uppsägning och företagsnedläggning som gäller.

Självklart borde man förhindra en sådan utveckling. Regeringen borde ge en möjlighet till alla dem vars anställning nu är i fara att studera vidare och inte behöva vänta tills ett varsel är ett faktum. Det skulle gynna de anställda. Det skulle också gynna de svenska företagens konkurrenskraft.

Avser näringsministern att vidta åtgärder för att stödja de företag som vill kompetensutveckla sin personal i stället för att säga upp den?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-10 Anmäld: 2008-12-10 Svar anmält: 2008-12-18 Besvarad: 2008-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-18)