Utbildning för trä- och möbelindustrin

Skriftlig fråga 2005/06:1371 av Wahlström, Göte (s)

Wahlström, Göte (s)

den 6 april

Fråga 2005/06:1371 av Göte Wahlström (s) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Utbildning för trä- och möbelindustrin

Ungdomar ska kunna göra ett självständigt val när de väljer utbildning. Lust och intresse är centralt när de ska välja. Men det är samtidigt viktigt att ungdomar får information om, och stimuleras att satsa på, utbildningar där det finns rekryteringsbehov och där alltså möjligheterna att få jobb är goda. Det gäller många yrkesförberedande utbildningar. Trä- och möbelindustrin är ett exempel. Enligt uppgift behöver den enbart i Jönköpings län under de närmaste tre åren anställa 2 000 personer.

I länet finns stiftelsen Träcentrum Nässjö. Så här skriver stiftelsen på sin hemsida: ”Sätt en passare i Nässjö och rita en cirkel med 15 mils radie. Här finns 75 procent av landets snickeriföretag, ledande trähustillverkare, möbelindustri samt mängder av sågverk.” Detta visar med all önskvärd tydlighet branschens betydelse. Det är angeläget att fortsatt utveckling inte hindras av brist på arbetskraft. Det behövs ökade insatser när det gäller yrkesförberedande utbildningar, bland annat för att klara arbetskraftsbehovet inom trä- och möbelindustrin.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder han är beredd att vidta för att öka utbudet av och intresset för yrkesförberedande utbildningar och särskilt utbildningar med inriktning på trä- och möbelindustrin.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-04-06 Anmäld: 2006-04-06 Besvarad: 2006-04-12 Svar anmält: 2006-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-12)