Utbildning för statsanställda för att stärka antikorruptionsarbetet

Skriftlig fråga 2018/19:349 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Att arbeta i statlig och offentlig förvaltning ställer särskilda krav på integritet och trovärdighet. Utbildning och fortbildning är avgörande ingredienser för att bekämpa och motverka korruption. Det handlar om tillit till och ansvar för vårt samhälle.

I ett tillkännagivande från konstitutionsutskottet förra våren underströk riksdagen behovet av att införa introduktionsutbildning för statsanställda i syfte att öka kunskapen och insikten i fråga om de särskilda villkor som gäller för representanter för staten.

En sådan utbildning kan rusta de anställda för ett än mer effektivt antikorruptionsarbete på våra myndigheter. Inte bara introduktion utan också fortbildning är viktigt att framhålla.

Även om Sverige, i de rankningar som ofta sker på området i ett internationellt perspektiv, har ett samhällssystem med högt förtroende, så gäller det att hela tiden arbeta framåtsyftande.

Den öppenhet och offentlighetsprincip som är och under lång tid har varit och är en viktig del av vårt samhällssystem är av stor vikt. Antikorruption handlar inte alltid om glasklara situationer utan det kan finnas gråzoner, och därför är medvetenhet och att försöka ligga steget före av vikt.

Varje enskild som är i statens tjänst eller företräder det offentliga har en viktig uppgift i detta arbete.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Hur avser statsrådet att gå vidare utifrån riksdagens tillkännagivande för att stärka statligt anställda företrädare i arbetet kring antikorruption?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-03-04 Överlämnad: 2019-03-05 Anmäld: 2019-03-06 Svarsdatum: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga