utbildning för internationella insatser

Skriftlig fråga 2001/02:1545 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti

Fråga 2001/02:1545

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning för internationella insatser

Sverige ska på några års sikt parallellt kunna ställa upp med två militära enheter av bataljons storlek i internationell tjänst. Detta innebär, med nuvarande tjänstgöringstider (sex månader utomlands), att fyra enheter av bataljons storlek är inne i systemet samtidigt @ två som tjänstgör och två som är under utbildning.

Befattningsutbildning sker i dag vid mellan 80 och 90 s.k. utbildningslinjer, administrerade av Swedint men i huvudsak förlagda till olika militära enheter runtom i landet. Denna utbildning fordrar att man använder personal vid de olika enheterna som instruktörer, men också att materiel och utbildningsanordningar av olika slag tas i anspråk. Detta bör rimligtvis påverka de fåtaliga militära enheternas möjligheter att genomföra grundutbildning av värnpliktiga, vilket i sin tur bör leda till svårigheter att rekrytera värnpliktiga med "rätt" utbildning till de internationella insatserna.

En av försvarsministerns medarbetare har i ett debattinlägg förordat ytterligare nedläggningar av arméförband, förutom den halvering av armén som skedde i samband med det omdiskuterade försvarsbeslutet våren 2000, för att i stället öka takten i genomförandet av hightechförsvaret.

Min fråga till försvarsministern:

Hur avser försvarsministern att i en krympt grundorganisation vid en utvidgning av de internationella insatserna säkerställa att utbildningen av utlandsförbanden sker utan att det påverkar grundutbildningsverksamheten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-08-23 Besvarad: 2002-09-03 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-03)