Utbildning av vårdpersonal för biståndsinsatser

Skriftlig fråga 2007/08:1538 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 augusti

Fråga

2007/08:1538 Utbildning av vårdpersonal för biståndsinsatser

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Jönköpings landsting har en lång tradition av hög kompetens avseende tropiska sjukdomar. Personal på länssjukhuset Ryhov i Jönköping har stort kunnande i sjukvårdsarbete i låginkomstländer. Här finns tvärvetenskaplig expertis innefattande folkhälsa, mödra- och barnhälsovård, nutrition, infektionssjukdomar liksom humanitärt bistånd. Infektionskliniken är välkänd och inte minst relaterad till hälsofrågor i Afrika. Jag vill särskilt lyfta fram kurserna inom globalmedicin och internationell hälsa. Hälsohögskolan i Jönköping, HHJ, samverkar med Futurum om utbildning av personal som ska arbeta i katastrofsituationer och biståndsprojekt. Kursen är den enda i Norden. Kursen har finansierats genom avtal med Sida, ett avtal som nu har upphört. Biståndet kräver fortsatt utveckling av utbildningsinsatser, forskning och framtagning av utbildningsmateriel. Det är därför rimligt att kurser i Jönköping såväl kan startas som att de finansieras genom biståndsanslaget även fortsättningsvis. För kurser vårterminen 2009 krävs besked utan vidare fördröjning.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet Gunilla Carlsson att vidta för att säkra att utbildning i Jönköping av sjukvårdspersonal för katastrof- och biståndsarbete i låginkomstländer kommer att kunna genomföras vårterminen 2009?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-13 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-26 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-26)