Utbildning av service- och signalhundar

Skriftlig fråga 2005/06:2041 av Darell, Linnéa (fp)

Darell, Linnéa (fp)

den 21 augusti

Fråga 2005/06:2041 av Linnéa Darell (fp) till socialminister Berit Andnor (s)

Utbildning av service- och signalhundar

Service- och signalhundar fyller en oerhört viktig funktion för personer med olika funktionshinder. Genom sin servicehund kan en rörelsehindrad person leva ett tryggare vardagsliv. Utöver att hunden kan plocka upp saker från golvet, öppna och stänga dörrar med mera kan hunden larma och hämta hjälp om något händer ägaren.

En signalhund är sin döva eller hörselskadade ägares ”öron” genom att hunden markerar ljud av olika slag.

Utbildningen av dessa hundar genomförs av Svenska Service- och Signalhundsförbundet utan något som helst ekonomiskt stöd från samhällets sida. Genom gåvor, medlemsavgifter och sponsorer finansieras verksamheten. Att utbilda en hund kostar 20 000@50 000 kr. Det är naturligtvis inte fel med egenfinansiering till någon del. Men att som funktionshindrad vara helt beroende av att föreningen får in tillräckligt med pengar skapar oro.

Redan 2003/04 uttalade socialutskottet att en utredning om eventuell möjlighet till statlig finansiering av utbildningen pågick.

Min fråga till socialministern är:

Vad avser ministern att göra för att påskynda nämnda utredning så att utbildningen av service- och signalhundar kan säkras i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-21 Besvarad: 2006-08-31 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-31)