Utbildning av reservofficerare

Skriftlig fråga 2011/12:162 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 21 november

Fråga

2011/12:162 Utbildning av reservofficerare

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Regeringen beslutade den 18 december 2008, genom regleringsbrevet för 2009, att ”Försvarsmakten ska utveckla reservofficerssystemet utgående från insatsorganisationens kompetensbehov. Grundläggande reservofficersutbildning ska genomföras under 2009.”

I nämnda regleringsbrev tillhölls myndigheten även att återrapportera beträffande utbildningens innehåll, långsiktiga elevvolymer och så vidare. Till dags dato har Försvarsmakten inte anordnat någon grundläggande reservofficersutbildning.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att den av regeringen beslutade utbildningen ska komma till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-21 Anmäld: 2011-11-22 Besvarad: 2011-11-30 Svar anmält: 2011-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-30)