utbildning av nazister inom försvaret

Skriftlig fråga 2000/01:1012 av Zakariasen, Helena (s)

Zakariasen, Helena (s)

den 5 april

Fråga 2000/01:1012

av Helena Zakariasén (s) till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning av nazister inom försvaret

Enligt en granskning som tidningen Värnpliktsnytt gjort så finns minst 62 nazister krigsplacerade för att kunna försvara Sverige i en krigssituation. Flera av dessa har också dömts för vålds och vapenbrott. Samtidigt finns det 23 nazister som just nu gör sin värnplikt eller ska rycka in det närmaste året. Trots att man från Försvarsmaktens sida på olika sätt försökt förhindra att nazister infiltrerar det svenska försvaret så lyckas ju ändå ett antal att slippa igenom. Vi får aldrig acceptera att dessa odemokratiska krafter som nazisterna utgör nästlar sig in i Försvarsmakten. De blir ju på det sättet hjälpta på vägen med kunskaper som de sedan kan använda i sina organisationer. Försvarsmakten måste hållas fri från nazistiska och andra extrema åsikter. För människor med sådana åsikter har inget i Försvarsmakten att göra.

Vad avser försvarsministern vidta för åtgärder för att ytterligare minimera möjligheten för nazister och andra grupperingar med extrema åsikter att få göra värnplikt och utbildas i väpnad tjänst?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarad: 2001-04-11 Anmäld: 2001-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-11)