Utbildning av lok- och vagnsreparatörer

Skriftlig fråga 2009/10:162 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 6 november

Fråga

2009/10:162 Utbildning av lok- och vagnsreparatörer

av Peter Hultqvist (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Sedan SJ-skolan i Ängelholm lades ned finns i Sverige ingen gemensam grundutbildning för lok- och vagnsreparatörer. Det som finns i dag på detta område är olika typer av internutbildning i olika företag. Någon KY-utbildning med denna inriktning finns inte. Mot bakgrund av att det nu börjar bli problematiskt att rekrytera yrkeskunnig personal är denna situation inte tillfredsställande. Situationen kommer att förvärras när nuvarande personal i 50–60-årsåldern, i regel med bakgrund från SJ-skolan, går i pension.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta mot bakgrund av frånvaron av gemensam utbildning för lok- och vagnsreparatörer inom järnvägssektorn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-06 Anmäld: 2009-11-06 Besvarad: 2009-11-11 Svar anmält: 2009-11-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-11)