Utbetalningar från Kriminalvården

Skriftlig fråga 2016/17:1270 av Krister Hammarbergh (M)

Krister Hammarbergh (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Vid akut hjälpbehov kan intagna vid Kriminalvårdens anstalter vid frigivning beviljas bidrag för hemresa, uppehälle samt under vissa omständigheter kläder och skor i enlighet med Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (KVFS 2011:19). Detta rör sig ofta om mindre belopp.

I medierna har det framkommit att en frigiven har krävt sammanlagt 40 000 kronor för att lämna landet i enlighet med utvisningsbeslutet.

Ärendet har blivit föremål för Kriminalvårdens internutredning, där skarp kritik riktas mot det stora belopp som har utbetalats, och det fastslås att detta skett i strid med Kriminalvårdens arbetsordning.

Att stora summor begärs under närmast utpressningsliknande former för att den frigivne ska följa ett utvisningsbeslut och att Kriminalvården godkänner detta är ytterst anmärkningsvärt. 

Det är sammanfattningsvis inte acceptabelt att så stora summor utbetalas till en dömd person.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:  

 

Tänker ministern vidta några åtgärder för att säkerställa att detta inte upprepas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-21 Överlämnad: 2017-04-25 Anmäld: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Sista svarsdatum: 2017-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga