Utbetalningar av gårdsstöd

Skriftlig fråga 2009/10:218 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 19 november

Fråga

2009/10:218 Utbetalningar av gårdsstöd

av Michael Hagberg (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Vid en träff i Lerbo bygdegård förra lördagen fick jag klart för mig problemet med att bönderna inte kommer att få sina stöd utbetalade i tid. Det är djupt olyckligt då det är ett stöd för tjänster som utförs på samhällets uppdrag – det gäller öppna landskap, miljö- och kulturprogram med mera.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, larmar om att allt fler lantbrukare riskerar att få stora ekonomiska problem på grund av de allt lägre priserna på spannmål och mjölk, högre kostnader och försämrade kreditmöjligheter. Det är viktiga argument för att samhällets stöd ska betalas ut enligt överenskommelse. Som det är nu så riskerar cirka en fjärdedel av bönderna att inte få sina stöd i tid.

Jag vill därför fråga jordbruksministern vilka initiativ han är redo att ta för att fler lantbrukare ska få sitt stöd innan årets slut.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2009-11-19 Inlämnad: 2009-11-19 Svar anmält: 2009-11-25 Besvarad: 2009-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-25)