Utbetalning av underhållsstöd

Skriftlig fråga 2006/07:1501 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 26 juli

Fråga

2006/07:1501 Utbetalning av underhållsstöd

av Lennart Axelsson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Skilsmässor är sällan enkla. Och finns det barn med i bilden leder skilsmässan tyvärr ofta till vårdnadstvister som är jobbiga för alla inblandade. Kan föräldrarna inte bli överens är det ytterst domstol som får avgöra vem som ska ha vårdnaden.

Då den ena vårdnadshavaren inte betalar sitt underhållsbidrag går Försäkringskassan in och betalar underhållsstöd. En komplikation som jag blivit uppmärksammad på är att det här kan ta lång tid i de fall det är oklart var barnet är skrivet, detta beroende på att Skatteverket inte i dag kan folkbokföra omyndig utan underskrift från båda vårdnadshavarna. Och Försäkringskassan behöver en folkbokföringsadress att betala till. Om den ena vårdnadshavaren vägrar att skriva under kan Försäkringskassan således inte betala ut underhållsstödet. I slutänden drabbar det här barnet, vilket rimligen inte kan vara avsikten med föräldrabalkens regler.

Jag tycker att lagstiftningen och tillämpningen behöver ses över för att finna vägar att även vid vårdnadstvister kunna betala ut underhållsstöd i rimlig tid. En möjlighet kanske vore om Skatteverket skulle kunna folkbokföra barnet tillfälligt i avvaktan på definitiv folkbokföring.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att se över reglerna så att Försäkringskassan kan betala ut underhållsstöd vid vårdnadstvister snabbare än vad de tillåts göra i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-26 Besvarad: 2007-08-15 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-15)