utarmat uran inom EU och Nato

Skriftlig fråga 2000/01:503 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 4 januari

Fråga 2000/01:503

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om utarmat uran inom EU och Nato

Enligt uppgifter i massmedierna har USA, både i Kosovokriget och i Bosnien, använt projektiler med utarmat uran. Utarmat uran används i projektiler för att få en bättre genomslagskraft då det har hög densitet och är billigt. Men vid nedslag bildas radioaktivt stoff som kan inandas av människor och spridas i kroppen. På en fråga av mig, ställd den 15 april 1999 svarade Anna Lindh att Natohögkvarteret förnekat att USA använt dessa ämnen. USA har inte tidigare bekräftat dessa, men de har nu bekräftats av Nato. Även under Gulfkriget användes dessa projektiler, vilket först förnekades av USA men senare bekräftats.

Många amerikanska och kanadensiska soldater som deltog i Gulfkriget uppvisar "Gulfsyndromet", en mängd olika symtom samt allvarliga sjukdomar som leukemi och andra cancerformer. Nu har sex italienska soldater som tjänstgjort på Balkan avlidit i leukemi. Belgien har uppmanat EU:s hälsovårdsministrar att ta upp de hälsoproblem som drabbat soldater i Kosovo. Svenska soldater och annan svensk personal har varit och kommer att vara aktiva i olika internationella konfliktförebyggande och fredsbevarande verksamheter tillsammans med Nato och löper därmed risk att utsättas för hälsorisker från utarmat uran.

Min fråga till Björn von Sydow är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidtaga i kontakter med Natohögkvarteret och EU i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-01-04 Anmäld: 2001-01-16 Besvarad: 2001-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-01-17)