Utarmade stadskärnor

Skriftlig fråga 2008/09:87 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 15 oktober

Fråga

2008/09:87 Utarmade stadskärnor

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

De senaste åren har antalet nyetablerade stormarknader och köpcentrum utanför våra städer ökat markant. Det kräver att konsumenterna har bil för att kunna handla, vilket ökar miljöproblemen och de klimathotande koldioxidutsläppen. Men det leder också till att våra stadskärnor utarmas på kommersiell service i form av livsmedelsbutiker, husgerådsaffärer, klädaffärer och andra specialvarubutiker.

Detta är således en utveckling som rymmer flera negativa problem. Den kvarvarande centrumhandeln ställs inför stora utmaningar när kundunderlaget minskar och stadskärnan utarmas. Det finns också en risk för överetablering av det snabbt växande antalet stormarknader, inte minst när återkommande lågkonjunkturer dämpar efterfrågan.

Danmark införde en ny planlag 2007 som innebär restriktivare möjligheter för specialbutiker att etablera sig utanför statskärnorna. Endast detaljhandel med mycket platskrävande varor, som till exempel bilsalonger, byggmaterielvaruhus får tillåtelse att etablera sig utanför stadskärnorna. Husgerådsaffärer, vitvaruaffärer, möbel- och mattaffärer och dylikt ska enligt den danska planlagen placeras i städernas centrum.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta för att använda den danska etableringsmodellen i den svenska plan- och bygglagen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-15 Anmäld: 2008-10-15 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-22)